Naturteam – Gedebjerg Skole

 

På Skolevej holder også skolens praktiske afdeling – Naturteam Gedebjerg Skole - til.

 

I afdelingen tilbydes fagligt kvalificeret undervisning til de elever, som har brug for en mere praksisnær tilgang til undervisningen. Fagrækken aktiveres i en integreret, praksisnær undervisning, hvor undervisningen både inde og ude har nær sammenhæng.

 

I Naturteamet benyttes en pædagogiske arbejdsform, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure – hvilket betyder at naturen og nærmiljøet – herunder også samfundsmæssige og kulturelle institutioner - inddrages i den praksisnære undervisning, hvor fagligheden vægtes højt, men er tilpasset den enkelte elevs behov og forudsætninger.

 

Der arbejdes målorienteret i forhold til elevernes tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger skabt gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion.